Kärringen därnere : www.manusgruppen.se Det Faller en dröm

startsida
senaste nytt
dagböcker
manuset
dokumentär
inspelning
Gränslös film
turné
pressklipp
länkar
kontakta oss
faq

sök i sajten :


 

 

Det Faller en dröm
En långfilm skriven och spelad av ungdomar i Rinkeby

Vid ett besök i Rinkeby juni 1998 träffade Ragnar di Marzo ett trettiotal ungdomar, majoriteten med invandrarbakgrund. Mötet mellan dem blev avgörande för båda parter. Alla var trötta på den förenklade moralistiska världsbild som ungdomsfilmer ofta beskriver d.v.s. gängbildning, vitt mot svart, våld sex och droger. Tillsammans kom de överens om att försöka göra en film befriad från klichéer och schabloner.

Ungdomarna, som alla kom från olika kulturella sammanhang och med olika sociala bakgrunder, ville inte vänta på andras godkännande för att göra sin långfilm. Redan efter första mötet var beslutet fattat att de skulle gå förbi de traditionella vägarna.

Det unika med detta projekt var bland annat hur manuset kom till, där hela gruppen medverkade i skrivandet. De började se film som de normalt aldrig skulle se. De utvecklade en analytisk blick för att kunna bilda sig en uppfattning om dramaturgi och hantverket vad gäller bildspråk och klippning. Allt detta för att få fram ett budskap och en konstnärlig form som de kunde stå för. Parallellt hade långa och ingående diskussioner hållits angående vad man ville berätta. Från att tidigare varit styrda av redan färdiga koncept av hur film skall göras och vad de skall handla om kom de till insikt om att det viktigaste för dem var trots allt att hämta bilder och material inifrån dem själva. De började förstå av att ta sina egna referenser på allvar och sätta dem i spel för att forma den film de själva ville se. Parallellt med manusskrivandet genomförde ungdomarna skådespelarövningar och improvisationer för att förbereda sig som skådespelare till filmen. Vi hade hela tiden tillsammans strävat efter att, oberoende av omständigheterna, fortsätta att vara i processen av vår kreativitet och skapande.

Filmen var genomförd och uppbyggd i tre akter. Manusförfattandet varvades med inspelningsperioder och allteftersom processen framskred vågade gruppen ge si in på djupare och djupare vatten.

T
ext av Anette Sallmander, en av filmens producenter.

produktionsuppgifter
pressklip
medverkande

Det Faller en döm: en kort resumé om handlingen
I första akten tar en ung kvinna itu med en livs konflikt med sin far. Hon vill bryta hans kyla genom att väcka hans oro. För att fånga hans uppmärksamhet iscensätter hon sitt eget försvinnande med hjälp av sin pojkvän. Det gör de genom att fejka indicier om en dramatisk händelse och spår lämnas i skogen. Polisen blir inkopplad och hon har nått sitt mål. När hon är väg till sin far för att berätta sanningen utsätts hon för ett våldtäcksförsök där hon i självförsvar dödar gärningsmannen.
Trycket blir för stort, hennes själ lämnar kroppen och hon blir ett andeväsen. I kraft av sitt utomkroppsliga jag återkommer hon senare i filmen för att utföra mirakel.
Andra akten handlar om ett filmteam som filmar fortsättningen av första akten.
Olika händelser i teamet hotar filmens genomförande och vi får se hur gruppen löser de problem som uppstår. Berättelsen av filmteamet varvas med sekvenser av det de filmar. Ett mirakel i början av denna akt utvecklas till en konflikt i teamet.
Idén om mirakel blir föremål för stridigheter om människans förmåga att styra sin inre utveckling och i förlängningen filmens slut och tolkning.
I tredje akten får vi följa en ny kvinna som står inför avgörande val i livet vilka kommer att påverka hennes livsöde. Hennes val av handlingar visar på ett mer konstruktiv alternativ jämfört med kvinnan i första akten.
I denna akt löser filmteamet konflikten kring mirakel genom att låta den utomkroppsliga kvinnan återuppstå i sitt kroppsliga jag för att genomföra ännu ett mirakel vilket räddar livet på kvinnan i tredje akten


Stillbilderna kommer från filmen, en del är retuscherade. Foto: Patrik Sjösten

Medverkande

Skådespelare
Monica Albornos, Antonio Amadeus Stephan Andersson, Sebastian Anstryn, Saleem Aslam Babak Azarmi, Sebastian Bergdahl , Robert Berggren, Tatiana Berggren, Bardou Boeke, Gabriella Blomqvist, Josefin Bäckman,Victor Carvajal, Igor Cantillana, Ronny Chanine , Andrés Dominguez Lopez,Tania Tamara Delgado Jara, Abraham Demir, Layla Ekengren, Jessica Eng, Susanne Engdahl, Rojin Er, Susanna Eriksson, Anne Fantinel, Ioannis Ganidis, Carolina Gonzalez Pavez, Fredrik Halén, Americo Andres Herrera, Kanku Ilung, Mbuyi Ilunga, Mattias Johansson, Mattias Johansson, Gergö Turi-Kovats, Jan Johansson, Àrpàd Kopacz, Christine Lindström, Josef Lindqvist, Håkan Lingblom, Belen Lopez, Kuda Mtema, Marcus Persius, Marcela Pizarro Gatica, Angela Mohlin Daniel Regnér, Normita Rojas Romero, Guido Sanchez, Esmail Essi Shahabi, Sussi Stenbäck, Alejandro Mongones Sierra, Peter Olsson, Alexander Swenson, Anki Persson, Lina Portnoff, Jesper Pålsson,Christian Tapia, Andrés Breuer Torres, Ramon Quinteros, Florencio Urbano, Magnus Åkesson, Martin Åkesson, Karin Wiklund

Manus
Stephan Andersson, Robert Berggren, Victor Carvajal, Andrés Dominguez Lopez, TaniaTamara Delgado Jara, Abraham Demir, Layla Ekengren, Rojin Er, Anne Fantinel, Luis Gollot, Carolina Gonzalez Pavez, Kanku Ilunga, Mbuyi Ilunga, Àrpàd Kopacz., Belen Lopez, Kuda Mtema,Leszek Ostojak, Marcela Pizarro, Gatica.Daniel Regnér, Normita Rojas Romero, Alejandro Sierra, Sussi Stenbäck, Alexander Swenson., Florencio Urbano, Karin Wiklund, Magnus Åkesson

Projektledning och regi     Ragnar di Marzo
Dramaturg                           Fredrik Lindqvist
Foto                                     Patrik Sjösten
Klippning                             Lisa Ekberg
Scenograf                           Leszek Ostojak
Ljudmix                                Ljud & Form Torsten Rundqvist
Ljud                                     Jens Änggård, Antonio Salinas
Ljuddesign / mix                 Torsten Rundqvist
Produktionsledning            Rebecka Glaser, Anette Sallmander
Producent                           Anette Sallmander
Exekutive producent          Masoud Shahsavar

Produktionsuppgifter

"Det faller en dröm" är producerad av Scenario Film i sammarbete med Sandino Hus.

Projektet har fått ekonomiskt stöd från:

Rinkeby Stadsförvaltning

Ungdomsstyrelsen

Stockholms Stad integrationsförvaltningen

Stockholms läns landsting kulturnämnden

Stockholms län landsting stipendiefond

Svenska Filminstitutet: planeringsstöd från filmkonsulenten Niklas Rådström.

Brottsförebyggande Rådet

ABF-Spånga

Idéer för Livet: Skandia

 

 


uppdaterad :