Kärringen därnere : www.manusgruppen.se Processen : 20 - 21 mars

treatment

karaktärer

anteckningar

processen uppgifter

startsida
senaste nytt
dagböcker
manuset
dokumentär
inspelning
Gränslös film
turné
pressklipp
länkar
kontakta oss
faq

sök i sajten :


 

 

Förhistoria

6 nov 16 nov 26 nov 10 feb
17 mars 20 mars 3 april

20 maj

6 aug

6 okt 30 dec 9 mars    

20-21 mars, 2002

Och resten då? Fler funderingar om helheten.

Just nu känns den första delen av berättelsen i stora drag klar i strukturen. Vi har byggt upp en situation där vår först ganska motspänstiga hjältinna, Agda, till slut har accepterat sitt uppdrag : Att hjälpa Dana. Det är ett av de viktigaste målen med akt 1. Så långt allt väl.

Nästa steg är att få fram en helhetsbild för att vi ska kunna veta hur vi ska lägga upp resten av filmen. Och detta kräver att vi har ett grepp om vart vi är på väg. Eller uttryckt på ett annat sätt : Var någonstans våra två vänner ska landa. Vad är målet? Vad ska det hela gå ut på. Och vad är det vi vill säga.

Vi är nu framme vid en punkt där vi måste ta ställning till mycket stora frågor om både berättelsens egentliga kärna, premissen, och hur den yttre handlingen ska gestaltas, dvs. vad våra damer ska ägna sig åt under den tid som är kvar av filmen.

Grunden för detta måste hämtas ur de båda kvinnornas personliga bakgrundshistorier. Det ser ut som att den yttre handlingen till stor del måste byggas på Danas situation. Vad är det hon flyr ifrån? Vilka förföljer henne och vad är den egentliga lösningen på hennes problem. Detta måste vi ha klart för oss för att kunna ta ut riktningen.

Om man håller sig till den gängse dramaturgiska modellen kan man ställa upp det så här :

Om Agdas mål är att hjälpa Dana, så är den dramatiska frågan, den röda tråden i filmens handling, om Agda ska lyckas med detta eller inte. Denna fråga brukar besvaras först i filmens klimax, i slutet av akt 3. Alltså måste vi veta vad det är som är lösningen på Danas problem. Alltså måste vi först veta vad som är Danas problem.

Den inre kärnan kanske mer ska hämtas från Agdas liv. Hon är vår huvudperson. Vi förväntar oss att hon ska förändras av det hon upplever under berättelsens gång. Frågan är vad det är som Agda behöver förändra för att bli en bättre människa.

Detta är grunden för det arbete som nu ligger framför oss

Det känns allt mer klart att Dana ska komma från Jugoslavien. Det är både nära och långt bort. Och där finns allt vi kan behöva av dramatiska konflikter och faror som gett Dana anledning att fly. Vi pratade mycket igår om Marcus mycket genomarbetade förslag att Dana är på flykt från en rättegång där hon ska vittna mot sin styvfar. ( se Marcus

En annan viktig aspekt i det här läget är hur vi ska få en bra balans mellan det lite lättare, skruvade tonfall ( modell "Iitalienska för nybörjare" ) som vi eftersträvar samtidigt som vi ska berätta om allvarliga och smärtsamma saker.

Vi kommer nu att fortsätta arbetet med utgångspunkt från att Dana försöker hålla sig borta från rättegång där hon ska vittna mot sin styvfar. Och att det bästa för henne vore att hon slutar fly och istället står upp för den rättvisa hon i sitt hjärta tror på.


uppdaterad :