Kärringen därnere : www.manusgruppen.se Processen : 6 september

treatment

karaktärer

anteckningar

processen uppgifter

startsida
senaste nytt
dagböcker
manuset
dokumentär
inspelning
Gränslös film
turné
pressklipp
länkar
kontakta oss
faq

sök i sajten :


 

 

Förhistoria

6 nov 16 nov 26 nov 10 feb
17 mars 20 mars 3 april

20 maj

6 aug

6 okt 30 dec 9 mars    

6 augusti 2002

Nytt treatment

Ny ligger det nya förslaget till treatment ute.

Målet det här varvet har varit att binda ihop berättelsens olika beståndsdelar till en helhet, dvs en berättelse som hänger ihop. Utgångspunkten är att ett manuskript är som en organism där alla olika delar hänger samman både med varandra och med helheten. Karaktärerna är grunden. Med sina drivkrafter sätter de igång händelseförlopp som i sin tur påverkar karaktärerna och leder till nya händelseförlopp.

I den här fasen har det varit nödvändigt att klippa bort mycket ur den enorma mängd av uppslag och idéer som vi samlat under året som gått. Och det har även kommit till en del helt nya saker. Bl.a ha de medverkande rollfigurerna har fått lite mer egenskaper. Dels för att få personlig färg och bli mer underhållande och trovärdiga och dels för att få egna drivkrafter så att de har energi och kommer i rörelse.

Sedan har vissa helt nya scener varit nödvändiga att lägga till för att binda ihop eller känslomässigt förstärka några av de scener och sekvenser som fanns tidigare.

Men det viktigaste i den här delen av den här delen av processen har varit att knåda fram själva handlngen ur materialet. D.v.s. vad som kommer att synas på filmduken, steg för steg, från början till slut.

Några ord om slutet också. Det finns några olika aspekter.

Ett bra slut i en film ska kännas som en logisk konsekvens av allt som har som hänt tidigare i filmen och också trovärdigt utifrån de inblandade personernas karaktärsdrag och personliga egenskaper. I slutets klimax ska huvudkonflikten lösas, helst på ett så dramatiskt och spännande sätt som möjligt, så att åskådarna blir ordentligt engagerade. Och eftersom vi inte gör en tragedi utan en komedi, ska det i vårt fall vara ett lyckligt slut. Vi vill att åskådarna under filmens gång ska lära sig att tycka om våra huvudpersoner och ett lyckligt slut är då att publiken känner att allt i grunden har gått bra, att Agda och Dana är nöjda med den situation de befinner sig i, att de är glada och hoppfulla inför framtiden och att de har har goda utsikter att bli lyckliga i sina liv.

Ytterligare aspekt har varit att hitta ett tonfall för berättandet som kan innehålla ett stort mått av humor och värme samtidigt som det emellanåt också ska kunna vara mycket känslomässigt gripande och spännande.

Nu är den nye treatment-versionen utdelad till gruppen och vi kommer att gå igenom reaktioner och synpunkter vid nästa träff den 20 augusti.


uppdaterad :