Kärringen därnere : www.manusgruppen.se Processen : 6 oktober

treatment

karaktärer

anteckningar

processen uppgifter

startsida
senaste nytt
dagböcker
manuset
dokumentär
inspelning
Gränslös film
turné
pressklipp
länkar
kontakta oss
faq

sök i sajten :


 

 

Förhistoria

6 nov 16 nov 26 nov 10 feb
17 mars 20 mars 3 april

20 maj

6 aug

6 okt 30 dec 9 mars    

6 oktober

En första manusversion under utveckling

Nu har manusarbetet gått in i en ny fas. En första version av det kompletta manuskriptet är under utveckling och beräknas vara klart i början av november.

En premiss eller åtminstone ett huvudtema har börjar träda fram allt mer tydligt.

Som en ryggmärg genom berättelsen går Agdas utveckling från att vara ensam, och på ett lite stört sätt beroende av sin son, mot att öppna sig för andra människor och också våga säga nej till sonen. Det handlar om ett val mellan två poler : Å ena sidan Jakobs egoism med den vinstsyftande effektivitet han och Konsulten representerar. Och å andra sidan den värme och vänskap som utvecklas med de människor Agda kommit att lära känna och tycka om under resans gång. Koncentrerat till en premiss skulle det kunna bli : Vänskap och solidaritet leder till befrielse. Det blir den ledstång vi nu håller oss i när vi nu går vidare till en mer detaljerad version.

Efter de senaste diskussionerna är det speciellt några punkter som kommit upp som viktiga att utveckla :

  • Danas bakgrund och personliga vision. Här vill vi utveckla att Dana inte bara har lämnat sitt land utan också tappat sina visioner. Hon har varit en engagerad person som kämpat för det hon trott på men familjens svek har tvingat henne att fly men också fått henne att tappa tron på att det är någon mening att engagera sig. Detta ska komma fram och i slutet ska Dana inte bara kunna återvända hem utan hon ska också, tack vare det stöd hon fått av Agda och alla nya vänner, ha fått tillbaka sitt hopp, sin vision och egentligen sin tro på mänskligheten. I slutet av manuset ska vi förmedla känslan av att det kommer att gå bra även för Dana fast vi går inte in på alla detaljer.
  • Ungdomarnas roll i berättelsen och därmed även deras karaktärer. Vi har sagt att ungdomarna gärna ska representera något med idealism som dels ger oss en möjlighet att utveckla solidaritets-temat och dels anknyter till Danas förlorade visioner. Relationerna mellan ungdomarna bör också vara dynamiska. därmed inte sagt att de ska vara idealiserade hjältefigurer. De är människor som alla vi andra med både goda sidor och brister. Det måste också vara dynamik med konflikter och försoining i ungdomsgruppen för att de ska bli trovärdiga och fungera dramatiskt.
  • Relationen mellan Agda och Dana kan fördjupas. Deras vänskap är den kraft som utlöser Agdas förändring. Den måste vara stark och trovärdig.
  • Slutet gott. Det ska bli tydligare att Agda och Generalen får varandra i slutet. Det ska s.a.s. symbolisera Agdas belöning när hon till slut har öppnat sig för sina känslor och valt vänskap och kärlek framför rädsla och svek.


uppdaterad :