Kärringen därnere : www.manusgruppen.se Processen : 30 december

treatment

karaktärer

anteckningar

processen uppgifter

startsida
senaste nytt
dagböcker
manuset
dokumentär
inspelning
Gränslös film
turné
pressklipp
länkar
kontakta oss
faq

sök i sajten :


 

 

Förhistoria

6 nov 16 nov 26 nov 10 feb
17 mars 20 mars 3 april

20 maj

6 aug

6 okt 30 dec 9 mars    

30 december 2002

Uppdateringarna av avdelningen "Processen" har legat nere under senare delen av hösten på grund av arbete med själva manuskriptet. Men strax före jul blev en första version av manuskriptet färdig. Den finns att se eller ladda ner HÄR.

Fokus i arbetet med den första versionen har varit att få intrigen, själva den dramatiska handlingen att fungera på ett logiskt och trovärdigt sätt.

I princip finns hela berättelsen från treatment med, med hänsyn till de diskussioner som förts om treatment i gruppen (se processen 6 okt) . Men några mindre förändringar har ändå skett. Det är bl.a. att några av karaktärerna fått fler egenskaper, som att Agda har fått en lätt neuros i att inte kunna stå emot ett extrapris när hon handlar. Eller att konkurrensen mellan Lollo och Maud har skärpts och lite sånt. Sen har vissa episoder förändrats något, som t.ex att Agda, Maud och Lollo åker för att titta på en svart lägenhet i stället för att köpa ett pass.

Sedan finns det också en del kvar att göra. Några få scener är än så länge mer schematiskt skissade. Scenerna från ravefesten t.ex. kan behöva få mer kött på benen. Danas vision är också något vi behöver fundera mer på. Hur mycket behöver vi gå in på den?

När det gäller temat, solidaritet kontra egoism bör man se över helheten en gång till för att se var det går att lyfta fram och belysa det ännu mer. I nästa varv ska också karaktärsegenskaperna ses över. T.ex. Generalens lite skruvade skämtsamhet behöver mejslas fram och ungdomarna kan fortfarande fördjupas i mån av utrymme. Och samtidigt kan man nu också identifiera de dramatiska, känslomässiga höjdpunkterna och se om det går att förstärka dessa mer.

Sen en ytterligare sak att kolla upp är om det finns saker som inte är riktigt begripliga för publiken. Det finns en del idéer i handlingen som inte är helt konsekvent genomförda och säkert behöver förtrydligas om de ska vara med.

Det som händer just nu är att vi diskuterar denna första version för att lägga ut riktlinjer för den första omskrivningen.


uppdaterad :