Kärringen därnere : www.manusgruppen.se Processen

treatment

karaktärer

anteckningar

processen uppgifter

startsida
senaste nytt
dagböcker
manuset
dokumentär
inspelning
Gränslös film
turné
pressklipp
länkar
kontakta oss
faq

sök i sajten :


 

 

Förhistoria

6 nov 16 nov 26 nov 10 feb
17 mars 20 mars 3 april

20 maj

6 aug

6 okt 30 dec 9 mars    

I huvudet på en dramaturg :

Reflektioner om manuset och hur det växer fram. En slags dagbok över processen alltså. Här kommer jag att skriva ner funderingar om historien och försöka redogöra för de val som kommer att göras under vägens gång. Tankarna är dels grundade på vedertagna begrepp inom dramaturgi och erfarenheter av hur filmberättande fungerar och dels på personliga åsikter om berättelsen.

Här hittar du alltid de senaste tankarna om berättelsen. Tidigare steg i utvecklingen finns på de olika datumlänkarna högst upp.

/Fredrik


9 mars 2003

Nu har alltså en ny version utvecklats ( Version 2 / 030303 ). I februari lämnades första versionen av manuskriptet till filmkonsulent Per Nielsen tillsammans med idéer om vad vi skulle sikta på i den omskrivning som redan var planerad. Dessa idéer samlades i en "Programförklaring" som du kan se HÄR

Under februari skrevs så den andra versionen dels utifrån de diskussioner som förts i gruppen och dels utifrån synpunkter från Mårten Skogman som anlitades för att hjälpa till. En av de viktiga sakerna var att korta ner manuset som omfattade ca 140 sidor och 260 scener. Andra saker var att utveckla Danas karaktär och att tydligare få fram hennes historia samt att rensa bort ovidkommande stickspår ur berättelsen. Se mer om detta i programförklaringen.

Den nuvarande versionen känns betydligt mer koncentrerad och vi har lyckats komma ner till 103 sidor / 173 scener. Se eller ladda ner hela version 2  HÄR

Det som pågår just nu är utveckling av dialoger tillsammans med skådespelarna. Här kommer vi att ytterligare försöka rensa bort onödigheter se vad som kan göras roligare och även förstärka de känslomässiga kurvorna där det är möjligt. Detta arbete kommer att ta några veckor.

030309 Fredrik Lindqvist


uppdaterad :