Kärringen därnere : www.manusgruppen.se ANTECKNINGAR : 14 maj

treatment

karaktärer

anteckningar

processen uppgifter

startsida
senaste nytt
dagböcker
manuset
dokumentär
inspelning
Gränslös film
turné
pressklipp
länkar
kontakta oss
faq

sök i sajten :


 

 

6 sept. 18 sept. 9 okt. 23 okt. 6 nov.
20 nov. 4 dec 18 dec 8 jan 22 jan
5 feb. 19 feb. 5 mars 19 mars 2 april
16 april 30 april 14 maj 28 maj 11 juni
6 aug 20 aug 9 sept 17 sept 1 okt
15 okt 29 okt      
Anteckningarna är gjorda av Fredrik och saknas för de möten som hölls i decemberoch januari på grund av en utlandsresa. De saknas även för mötena för 15 okt och 29 okt på grund av att vi mer diskuterade dramaturgi i allmänhet och inte så mycket själva manuset.


Anteckningar efter mötet 14 maj

Dagens höjdare : Sonens inställsamma fru

Vi diskuterar mycket om Agdas relation med sin son och hans funktion som berättelsens antagonist och hur kan vi få honom att representera något mer än sig själv som person? ( se även anteckningar 30 april ). Sonens karaktär måste då också till vissa delar ses över så att vi ger honom egenskaper utifrån att han ska fungera så bra som möjligt som antagonist. Kanske detta med den "okände hemlige fadern" faller bort.

 • Vi har möjlighet att genom sonens karaktär ge en kommentar till det "konsultsamhälle" som växer fram, det effektivitetstänkande som allt mer präglar arbetsliv och samhällsfunktioner, som ger kortsiktiga vinster men kan drabba mycket hårt på ett personligt plan, en utveckling som långsamt gör tillvaron kallare eller hårdare och som leder till en ökad utslagning på olika sätt.
 • Vi har redan starka metaforer för solidaritet / egoism inbyggda i berättelsen (flykting, bostadsrätt) som lätt kan gestaltas i relationen mellan Agda och sonen.
 • OBS Läs även DN-artiklarna om bostadsrätter som publicerades på nätet samma kväll (14/5) Vi är på rätt spår !
 • En fråga som uppstår :Om vi vill att sonen ska representera detta måste vi vara beredda att göra sonen ganska osympatisk. Hur långt kan vi gå i att ge sonen negativa egenskaper?
 • Om vi vill att filmen ska sluta med att Agda gör uppror mot sonen och samtidigt vill ha ett lyckligt slut kanske vi ska försöka hitta ett sätt att antyda att sonen får sig en funderare och har möjlighet att ändra sig. För det är självklart ett lyckligare slut om man kan föreställa sig att Agda och sonen har förutsättningar att mötas på ett bättre sätt så småningom. Kanske bäst med antydningar alltså så att åskådaren får "fylla i" detta själv som en fortsättning på vad som händer efter filmens slut.
 • Detta med bostadsrätt kan lätt göras till en symbolfråga om vi låter sonen driva på ganska hårt och ta en mer aktiv roll. T.ex. när Sonen får reda på Gregers avhopp kanske han kräver att de kopplar in en konsult som ska övertala och pressa igenom ett nytt "positivt" beslut. Sonen kanske åtar sig att ordna fram en sådan konsult.
 • Jimi : Sonen värderar pengar framför lycka och fritid.
 • Alice : Sonen måste ha mer "kött på benen".
 • Frågan om sonen har familj aktualiserades i detta :
  • Akbar : Om sonen är gift och har barn så kan han kräva att Agda ska vara barnvakt. De kanske jobbar båda. Hans frun kan vara väldigt krävande. De vill att Agda ska göra mat.
  • Ragnar : De kanske ska skaffa barn och därför nu är extra stressade kring det ekonomiska och boende.
  • Ann Marie E : Mina söner och även barnbarn ber mig att hjälpa dem att ordna om de ska ha någon fest, baka kanske. De är vana att jag ställer upp men ibland kan man ju bli fundersam.
  • Ragnar : De kanske har idéer om att få ut Agda och trixa till sig lägenheten på något sätt.
  • Hans fru kanske arbetar på bank.
 • Akbar : Det finns också andra sätt att visa att sonen tänker på pengar. Om man låter honom prata om pengar i alla möjliga olika sammanhang så visar det att han är väldigt inriktad på det. Han kanske pratar om att Agda ska skriva testamente.
 • Ragnar : Sonen kanske plötsligt börjar komma och hälsa på oftare och alla utom Agda ser tydligt att han gör det för att ställa sig in inför detta med bostadsrätten.
 • Alice : Även om de andra talar om för Agda vad sonen (och hans fru) håller på med så håller Agda honom om ryggen.
 • Ann Marie E : Sonens fru kanske kommer och är vänlig. Agda blir glad men Frun är egentligen bara inställsam och frågar sedan plötsligt om det inte är dags att Agda skriver över sina tillgångar på sonen. Eller att hon börjar betrakta Agdas saker som något att göra vinning på.
 • Marcus : Vill man ge hopp om en positiv framtid för sonen kanske man kan låta honom skilja sig från sin fru i slutet.
 • Jimi : Sonen kanske har blivit som han blivit för att pappan dog när sonen var liten.
 • Tacksamt med skuldkänsloir hos Agda gentemot sonen då det ger honom makt över henne. Man behöver inte berätta hela bakgrundshistorien för publiken.
 • Agda vet var hon vill i slutet av filmen. Hon är glad och stark.
 • Danas funktion i berättelsen är att genom den vänskap och de äventyr som Danas närvaro hos Agda innebär, påverkas Agda att resa sig från sonens "förtryck".
 • Ragnar : Dana är kanske en person som försöker göra det bästa av situationen. Hon kanske ser Agdas och Generalens intresse för varandra långt före att Agda själv är medveten om att hon faktiskt är påverkad av hans uppvaktning. Dana kanske piffar upp Agda med sina frisörkunskaper.
 • Vi spånar också på vad som skulle kunna hända om Agda skulle spela upp att hon får en hjärtinfarkt för att rädda Dana i en kritisk situation. Runt detta kan man bygga massor av både humor, drama och värme.
 • Hur reagerar Generalen om Agda plötsligt faller ihop?
 • Vad skulle hända om Agda kommer på sjukhus fast hon är fullt frisk. Hon kanske måste rymma därifrån för att komma hem och fortsätta ta hand om Dana. Hon kanske måste rymma för att undvika att de upptäcker att hon bara simulerat.
 • Jimi : Väninnorna kanske kommer och "fritar" Agda och det blir en häftig jaktscen i sjukhuskorridorerna.
 • Och hur skulle sonen reagera i det här läget. Skulle han vara oroligt att Agda inte hinner skriva på kontraktet. Eller ännu värre, att han i hemlighet hoppas att hon ska dö.
 • Ytterligare idéer : Man kan skapa en dramatiskt tacksam dynamik mellan Agda och Dana om man bygger upp en ömsesidig misstro mellan de båda kvinnorna. På så vis kan man ta ut effekten ännu mer av det "svek" vi låter Agda göra i slutet av akt 1. Man kan alldeles i början, när Agda försöker hjälpa Dana att hitta den adress i Orminge som hon sökte, när de går och letar efter rätt hus, plötsligt låta Dana bli rädd och gripa tag i Agdas arm och med stor förvivlan utbrista : "Du hjälper mig väl ifall det skulle hända något". Syftet är att skapa ett band mellan dem som gör att sveket svider ännu mer. Å andra sidan kan Agda ha anledning att känna en (berättigad) misstro mot Dana om vi låter Dana ljuga lite då och då och att Agda blir misstänksam och får bevis för att Dana farit med osanning.
 • Ett ytterligare uppslag har dykt upp som verkar vara mycket fruktbart för utvecklingen av Dana till en trovärdig och nyansrik personlighet. Det är att Dana, som många andra unga kvinnor med rötter i mer patriarkaliska kulturmönster, inom sig bär på en kluvenhet. Hon dras mycket starkt till den frihet som den moderna västvärldens kvinnor erövrat samtidigt som hon inom sig är präglad av sina traditioner. Detta blir till en kulturkrock inom Dana som är mycket tacksam att använda både dramatiskt och för att ge henne personlig färg.
 • Vi har sagt att Agda måste kräva tillbaka nyckeln som sonen har till hennes lägenhet för att han inte ska kunna komma in och hitta Dana där. Låt oss nu säga att Sonen inte VILL lämna tillbaka nyckeln. Om han är ute efter Agdas lägenhet kanske han har lovat sin fru att ta henne och titta i lugn och ro någon gång när Agda inte är hemma. Om Agda nu pressar Sonen att ge tillbaka nyckeln, kan han istället låta göra en kopia av nyckeln i smyg. Senare i en trängd situation kan han (och frun?) plötsligt öppna dörren och kliver in när han tror att Agda inte är hemma. Vad kan hända då? Detta "bedrägeri" kanske blir droppen som får Agdas bägare att rinna över och så bli en del av upplösningen? Detta kunde kanske komma i slutet av berättelsen.
 • Vad om Agda för att hålla sonen borta låtsas vara sjuk. Med mycket besvär och pyssel arrangerar hon att de träffas i Sjukhusets kafeteria. Agda har gått in på toa och satt på sig en patientrock först. Hon är tvungen att hitta på en massa symptom och små lögner för att inte behöva avslöja vilken avdelning hon ligger på. Det går att skapa många förvecklingar runt detta.


uppdaterad :